Hyres­fastigheter

Nedan följer samtliga våra hyresfastigheter, både kommersiella och flerbostadshus.

Gräsgatan 8

Göteborg
Ett mindre hyreshus med tre lägenheter. Två 4:or och en 2:a.

Wieselgrensgatan 14

Göteborg
Ett mindre hyreshus med tre lägenheter. Två 4:or och en 2:a.

Madängsgatan 2

Göteborg
Ett hyreshus med 17 lägenheter i blandade storlekar.

Madängsgatan 4

Göteborg
Ett hyreshus med 15 lägenheter i blandade storlekar.

Jägaregatan 7

Göteborg
Ett hyreshus med 15 lägenheter i blandade storlekar och 2 st lokaler.

Skaragatan 8

Göteborg
Ett hyreshus med 20 lägenheter i mindre storlekar om 1:or och 2:or. I källaren inryms också några mindre lokaler.

Neptunusgatan 9

Göteborg
Ett hyreshus med 13 lägenheter i blandade storlekar.

Björkkullavägen 6-14

Göteborg
Ett till hälften nybyggt och till hälften befintligt hyreshus med 25 lägenheter i mindre storlekar.

Herrestads Torp 353

Uddevalla
En kommersiell fastighet på Torps köpcenter med 14 lokaler. Hyresgäster med verksamheter såsom butik, restaurant samt kontor.

Ringögatan 36

Göteborg
En kommersiell fastighet på Ringön med 7 lokaler. Hyresgäster med industriverksamhet.

Petterkattsgatan 3

Göteborg
En kommersiell fastighet med 22 lokaler. Hyresgäster med verksamheter såsom handel, restaurant samt verkstad.

Enekullegatan 10

Göteborg
Ett hyreshus med 18 lägenheter i blandade storlekar och 1 lokal.