Spontanansökan

    Är du en person som tror dig kunna bidra till Tapajos på bästa möjliga sätt?

    Tveka då inte att skicka en ansökan. Detta gäller allt från att vara en aktiv person ute på fältet som t ex fastighetsskötare till andra nyttofulla tjänster på kontoret.