Uthyrnings­policy

 

Ansökan och kö

För intresseanmälan till våra hyreshus på:
Söndagsvägen 2-6 och Nordanvindsgatan 1D i Uddevalla,
Syster Ebbas väg 7-9 på Tjörn samt Diseröd i Kungälv vänligen ring 031-788 91 00 under kontorstid eller maila till hyror@tapajos.se. Meddela oss namn, personnummer och kontaktuppgifter (gärna både mail och telefonnummer). Vi har ett internt kösystem där den som anmält intresse först också kommer att få välja lägenhet först. Har vi ingen intressent i kön annonseras lägenheten ut, detta främst via Blocket.se.

För övriga hyreshus har vi ingen kö utan blir någon lägenhet där ledig annonseras den ut, detta främst via Blocket.se.

 

Den sökandes ekonomi

Vid ansökningar till ovan nämnda adresser så krävs ingen fast anställning och exempelvis så fungerar försörjningsstöd eller A-kassa bra. Som hyresvärd måste vi dock kunna se att den blivande hyresgästen rimligen kommer att kunna betala hyran och har tillräckligt kvar att leva på efter det. För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.