Uthyrnings­policy

 

Ansökan och kö

Lediga lägenheter i våra hyreshus hyrs ut via HomeQ. För intresseanmälan gå in på www.homeq.se. För er som inte har Bank-ID och därmed inte kan söka genom HomeQ ber vi istället maila oss.
Hyresgäster väljs i turordning varefter intresseanmälan inkommit, den som först har anmält intresse får också välja lägenhet först.

 

Den sökandes ekonomi

Vid ansökningar så krävs ingen fast anställning och exempelvis så fungerar försörjningsstöd eller A-kassa bra. Som hyresvärd måste vi dock kunna se att den blivande hyresgästen rimligen kommer att kunna betala hyran och har tillräckligt kvar att leva på efter det. För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på tillämpas det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.