Om Tapajos

Vår story

We create awesome projects

Tapajos Fastighets AB är ett fastighets- och projekteringsbolag. Vi projekterar, bygger och förvaltar egenägda fastigheter. Vi arbetar också med ombildning till bostadsrättsförening och de senaste tio åren har vi fullbordat ett trettiotal bostadsrättsprojekt där lägenheterna sålts till nöjda köpare.

Visionen är att fortsätta i samma anda genom att dels hitta nya spännande projekt att exploatera men även att utveckla och förvalta våra befintliga hyresfastigheter väl. Det befintliga beståndet utgörs av strategiskt belägna bostäder och lokaler belägna i Göteborg med omnejd.

Philip Hallgren Ekonomichef
Björn Capretti Förvaltare/Projektledare
Rickard Ljungberg Förvaltare/Projektledare
Camilla Darholm Förvaltare
Alexander Nordin Byggnadsingenjör/Arkitekt
Linda Peterson Redovisningsekonom
Peter Nilsson Fastighetsskötare/Projektledare

Besöksadress

Vasaplatsen 1
411 26 Göteborg

Kontakta oss