Om Tapajos

Vår story

We create awesome projects

Tapajos grundades 2008 av Emil Simon och Camilo Adrian där grundidén var att konvertera mindre hyreshus till bostadsrätter. I takt med att projekten avkastade väl valde man att ta sig an allt större projekt och investera i fastigheter med stabila långsiktiga kassaflöden. Idag har Tapajos en diversifierad fastighetsportfölj utav bostäder och lokaler samt ett antal mark-och byggprojekt i attraktiva lägen.

 

Tapajos affärsidé bygger på en väl avvägd balans mellan två ben, förvaltning och projekt. Förvaltning och förädling av egenägda fastigheter ger ett stabilt kassaflöde. Projekt inom främst bostadsfastigheter såsom hyres- och bostadsrätter i strategiskt belägna områden, både via nyproduktion samt ombildning ger en bra avkastning på eget kapital. Med en kalkylerad fördelning har Tapajos en trygg affärsplan i alla marknadslägen.

Philip Hallgren Ekonomichef
Joakim Addén Controller
Linda Peterson Redovisningsekonom
Alexander Nordin Byggnadsingenjör/Arkitekt
Adam Hammarstrand Arkitekt
Björn Capretti Förvaltningschef/Projektledare
Rickard Ljungberg Förvaltare/Projektledare
Camilla Darholm Förvaltare
Victor Bogren Förvaltare
Dennis Lindroos Fastighetsskötare

Besöksadress

Vasaplatsen 1
411 26 Göteborg

    Kontakta oss