Om Tapajos

Vår story

We create awesome projects

Tapajos Fastighets AB är ett fastighets- och projekteringsbolag. Vi projekterar, bygger och förvaltar egenägda fastigheter. Vi arbetar också med ombildning till bostadsrättsförening och sedan 2008  har vi fullbordat ett sextiotal bostadsrättsprojekt där lägenheter sålts till nöjda köpare.

Visionen är att fortsätta i samma anda genom att dels hitta nya spännande projekt att exploatera men även att utveckla och förvalta våra befintliga hyresfastigheter väl. Det befintliga beståndet utgörs av strategiskt belägna bostäder och lokaler belägna i Göteborg med omnejd.

Philip Hallgren Ekonomichef
Joakim Addén Controller
Linda Peterson Redovisningsekonom
Alexander Nordin Byggnadsingenjör/Arkitekt
Adam Hammarstrand Arkitekt
Björn Capretti Förvaltningschef/Projektledare
Rickard Ljungberg Förvaltare/Projektledare
Victor Bogren Biträdande Fastighetsförvaltare
Camilla Darholm Förvaltare
Peter Nilsson Fastighetsskötare

Besöksadress

Vasaplatsen 1
411 26 Göteborg

    Kontakta oss