Ordningsregler

Trapphus, entréer och källargångar ska hållas fria. Detta främst av brandsäkerhetsskäl. Vidare underlättar och förbättrar det även städningen. Barnvagnar, skor samt dörrmattor ska alltså hållas inne i lägenheten.

Vill man måla om eller utföra annan renovering i lägenheten rekommenderar vi alltid att man kontaktar hyresvärden. Annars finns risk att man blir skyldig att återställa lägenheten till ursprungsskick vid utflytt.

Eventuella skador som orsakats av hyresgästens oaktsamhet eller vanskötsel debiteras hyresgästen.

Hyresgästen ansvarar själv för att ha fungerade brandvarnare i lägenheten. Vidare ska alla hyresgäster ha en hemförsäkring.

Rökning är förbjuden i lägenheterna och vid alla allmänna utrymmen.
Vänligen rök utanför tomtgränsen och släng inte fimpen på marken.

Grillning på balkonger eller uteplatser är inte tillåtet. Detta dels på grund av brandrisk och dels på grund av att lukten från grillröken stör andra grannar.

Hundar ska hållas kopplade och får ej rastas på fastighetens område.

Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkong eller fönster.

Respektera och följ reglerna kring tvättstugan och sophanteringen. Information om detta sitter uppsatt vid respektive område. Vid osäkerhet kontakta fastighetsägaren.

Efter uträttat behov får endast toalettpapper slängas i toaletten.
Ej tillåtna saker är exempelvis tops, padz, hushållspapper/torky, våtservetter, bindor, tamponger, tandtråd samt hår då de orsakar stopp i avloppet.

Vid 20:00 ska det vara dämpat och vid 22:00 ska det vara tyst.
Enstaka fester är tillåtet, meddela då detta i god tid med lapp i trapphuset.

Om ni som hyresgäst upplever störningar eller att ordningsreglerna inte följs är det alltid bra om man själv kan prata med personen i fråga först och främst. Om detta inte är möjligt så ber vi er att kontakta oss som fastighetsägare, gärna via mail. Vi vill då veta vem det gäller (namn, lägenhetsnummer och adress). Vi vill också veta vad som har hänt samt när (datum och klockslag). Vi föreslår att ni skriver upp det inträffade direkt så ni kommer ihåg. Det är viktigt att ni sedan återkommer till oss snarast med vad som har hänt samt är specifika. Om vi ska kunna utfärda en varning till någon hyresgäst i så måste vi ha ett bra underlag.