Ordningsregler

Det åligger hyresgästen att vårda lägenheten väl. Kostnader för reparationer av onormalt slitage kommer belasta hyresgästen.

Fel på lägenheten ska skyndsamt felanmälas till hyresvärden. Däremot ansvarar hyresgästen själv för den dagliga skötseln av lägenheten, till detta hör exempelvis att man själv byter glödlampor och lysrör, rengör vattenlås och golvbrunn samt byter trasiga proppar i elcentralen. Om hyresvärden behöver stå för åtgärder som hyresgästen ansvarar för så kommer hyresgästen debiteras för kostnaden. Hyresgästen kommer även bli ersättningsskyldig för jourutryckning om den inte anses akut eller om den gäller något som är hyresgästens ansvar.

Vill man måla om eller utföra annan renovering i lägenheten rekommenderar vi alltid att man kontaktar hyresvärden. Annars finns risk att man blir skyldig att återställa lägenheten till ursprungsskick vid utflytt.
Hyresgästen ansvarar själv för att ha fungerade brandvarnare i lägenheten. Vidare ska alla hyresgäster ha en hemförsäkring.

Endast toalettpapper får slängas i toaletten efter uträttat behov. Ej tillåtna saker är tex. tops, pads, hushållspapper/torky, våtservetter, bindor, tamponger, tandtråd samt hår då detta orsakar stopp i avloppet.

 

Grillning på balkonger eller uteplatser är inte tillåtet. Detta dels på grund av brandrisk och dels på grund av att lukten från grillröken stör andra grannar. Det är inte heller tillåtet att skaka mattor från balkong eller fönster.

Rökning är förbjuden i lägenheterna och vid alla allmänna utrymmen.
Vänligen rök utanför tomtgränsen och släng inte fimpen på marken.

 

Trapphus, entréer och källargångar ska hållas fria. Detta främst av brandsäkerhetsskäl. Vidare underlättar och förbättrar det även städningen. Barnvagnar, skor samt dörrmattor ska alltså hållas inne i lägenheten.

Hundar ska hållas kopplade och får ej rastas på fastighetens område.
Respektera och följ reglerna kring tvättstugan och sophanteringen. Information om detta sitter uppsatt vid respektive område. Vid osäkerhet kontakta fastighetsägaren.

Vid 20:00 ska det vara dämpat och vid 22:00 ska det vara tyst.
Enstaka fester är tillåtet, meddela då detta i god tid med lapp i trapphuset.

 

Om ni som hyresgäst upplever störningar eller att ordningsreglerna inte följs är det alltid bra om man själv kan prata med personen i fråga först och främst. Om detta inte är möjligt så ber vi er att kontakta oss som fastighetsägare, gärna via mejl. Vi vill då veta vem det gäller (namn, lägenhetsnummer och adress). Vi vill också veta vad som har hänt samt när (datum och klockslag). Vi föreslår att ni skriver upp det inträffade direkt så ni kommer ihåg. Det är viktigt att ni sedan återkommer till oss snarast med vad som har hänt samt är specifika. Om vi ska kunna utfärda en varning till någon hyresgäst i så måste vi ha ett bra underlag.

 

Slutligen vill vi uppmana till sunt förnuft i allmänhet samt ett trevligt förhållningssätt mot era grannar.